Scholen en Kinderdagverblijven

Uit onderzoek is gebleken dat de binnen luchtkwaliteit op scholen en kinderdagverblijven veelal van slechte kwaliteit is.

Veel scholen & kinderdagverblijven hebben een verouderde luchthuishouding. Veelal is de ventilatievoud veel te weinig (ruimte inhoud wordt niet afdoende maal per uur ververst) en/of het gebruik hiervan is niet goed (roosters worden dichtgezet in tijden van warmte en/of kou).

Zeer recentelijk is het programma van eisen voor “frisse scholen” dan ook uitgebreid en wordt dit als leidraad gebruikt voor het verbeteren van het binnenmilieu in de scholen en kinderdagverblijven.

Bij het nazien/onderhouden van bestaande klimaatsystemen of het ontwerpen van nieuwe klimaatsystemen bij u op locatie, houden wij uiteraard rekening met dit PvE en spelen wij in op de meest recente ontwikkelingen. De voorgelegde adviezen vanuit het RIVM en de regelgeving in deze branche zal de komende tijd namelijk nog aan veranderingen onderhevig zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op:

Bel voor een offerte:

070 – 325 488 4

Onze services

Ziekenhuizen & Zorginstellingen

Ziekenhuizen en zorginstellingen vragen om een heel uiteenlopende aanpak van luchtbehandeling en klimaatbeheersing.

VVE Beheer

Afhankelijk van het vraagstuk helpen wij VVE beheerders veelal door de storing direct te verhelpen.

Zwembaden & Sportcomplexen

Het binnenklimaat is aangepast op het gebruik van de ruimte.

Bedrijven & Kantoorpanden

Een gezond binnenmilieu voor u en uw personeel.

Scholen & Kinderdagverblijven

Uit onderzoek is gebleken dat de binnen luchtkwaliteit op scholen en kinderdagverblijven veelal van slechte kwaliteit is.