Total Air Care

Uw specialist in het leveren en plaatsen van nieuwe luchtbehandelingsinstallaties én in het onderhouden van deze installatie.

Klimaat

Ventilatie

Conditioneren & regeling

Filteren van vervuilde lucht

Service & Onderhoud

De service & onderhoudscontracten zijn veelal gericht op het uitvoeren van jaarlijks preventief onderhoud aan de W-installaties. De ervaring leert dat het goed en periodiek onderhouden van de installaties het aantal storingsmeldingen aanzienlijk verkleint. Uiteraard kunt u bij ons ook terecht als zich er een storing voordoet.

Over Total Air Care

Over AVS Bouw

Projecten

Op zoek naar inspiratie?
Bekijk onze onlangs opgeleverde projecten waar we trots op zijn.

Particulieren

Thuiswerken is het ‘nieuwe normaal’ geworden. Dit vraagt erom om thuis goede werkomstandigheden te creëren.

Laatste Nieuws

Richtlijnen RIVM Ventilatie en Covid – 19

Op 21 augustus 2020 is het RIVM gekomen met een aantal (aanvullende) richtlijnen omtrent de rol van ventilatie bij de verspreiding van het Covid-19 Virus. De aanleiding hiervoor waren de zorgen dat virusdeeltjes mee zouden worden genomen door de luchtstromen. Er ontstond een vraagstuk of bijvoorbeeld het recirculeren van lucht voorkomen zou moeten worden. Het RIVM kwam hierop met een aantal richtljnen / adviezen. Zie Ventilatie en COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl) voor het gehele stuk.

Z

Hercertificering VCA** Audit

November 2020 hebben wij een hercertificeringsaudit van het VCA** keurmerk gehad. Wij zijn verheugd u te melden dat wij voor de komende 3 jaar weer onder dit keurmerk ons werk mogen gaan uitvoeren.

Z

STEK-certificering

In juni 2021 heeft Total Air Care de STEK-certificeringsaudit positief afgerond. Dit betekent dat wij per 1 juli 2021 STEK-gecertificeerd zijn en volgens de huidige (gevraagde) regelgeving koeltechnische handelingen mogen verrichten. Total Air Care helpt u dan ook graag bij uw koelvraagstukken. In het kopje documentatie is het afgegeven certificaat in te zien.

q

Ventilatie in de horeca

29 juli 2021: Nederland heeft volgens deskundigen de ventilatieregels in de horeca op een onverantwoorde manier versoepeld, schrijft NRC. De nieuwe normen liggen nu ver onder de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert.

Door een wijziging van de Drank- en Horecawet, die deze maand van kracht werd, is de ventilatienorm voor horeca in de praktijk tot vijf keer lager geworden. In de wet stond eerst dat de lucht iedere tien minuten volledig moet worden ververst. Per 1 juli moeten horeca voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit: voor bestaande horecagebouwen betekent dit dat de lucht maar ongeveer een keer per uur ververst hoeft te worden. Voor nieuwe gebouwen liggen de eisen iets hoger, maar nog altijd ver onder de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Klik hier voor het gehele stuk.

Referenties

“In het onderwijs moet er vaak snel en adequaat worden geschakeld op het gebied van storingen en reparaties. TAC heeft een uitstekende service en de kwaliteit om mee te denken naar het zoeken van oplossingen. Men denkt in het belang van de organisatie en zorgt snel voor een oplossing. Wij werken al jaren tot volle tevredenheid met TAC samen waarbij het persoonlijk contact vooraf, tijdens maar ook na de werkzaamheden een extra kwaliteit is.”

KC BuitenRijck

“Tijdens mijn werk in het ziekenhuis heb ik Total Air Care leren kennen als een betrouwbaar en gedreven partij die  “recht door zee” is en “afspraak is afspraak” hoog in het vaandel heeft staan. Een goede mentaliteit. In mijn tijd daar heeft TAC  mooie projecten gedraaid waarbij verschillende belangen afgewogen moesten worden om zorg te dragen dat de techniek een impuls kreeg, maar het bedrijfsproces niet in gevaar kwam. Dit heeft geresulteerd in, dat TAC ook bij mijn huidige werkgever Diergaarde Blijdorp weer de partij is om mee samen te werken. Samenvattend een bedrijf  welke eerlijk en loyaal is ten opzicht van zijn opdrachtgever,
waarbij zij hun praktische en technische kennis graag in het veld beschikbaar stellen en open staan om gezamenlijk te ‘brainstormen’ om tot het beste resultaat te komen.”

Diergaarde Blijdorp

“Wij werken reeds vele jaren naar volle tevredenheid met TAC samen. TAC is een middelgrote onderneming, welke voor veel onderhoud disciplines inzetbaar is.
Wij waarderen binnen TAC voornamelijk het persoonlijke contact, de snelheid van handelen, het oplossingsgericht (mee)denken en natuurlijk de kwaliteit van hun werkzaamheden het meest.
Wat ons betreft is TAC een waardevolle aanvulling binnen onze portefeuille van zakelijke aanbieders en vertrouwen wij op een langdurig en prettig vervolg van onze samenwerking.”

Vast VVE Beheer